Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.363 (Hafod 2) – page 201r

Brut y Brenhinoedd

201r

kyrchỽ e lechva. Ac o·dyna y chwaer
entev gwedy bot e nos en dyvot o lawer f+
ford en keyssyav mynet allan o|r llys. ac
ny|s gallvs. kanys kyffro mavr ac ofyn a
kymyrth edwyn o achavs ry lad y dewyn.
ac|wrth henny gossot gwylwyr a cheytwe+
yt a gwnathoeth.  ar rac er rey henny ny ch+
affey hytheỽ fford allan. Ac gwedy gwybot o
vreynt henny. entev a aeth o|r lle honno hyt en+
g kaer excestyr. Ac eno dyvynnv attav e brytan+
yeyt a mynegy vdvnt e kyflavyn ar ry gwnat+
hoed. Ac gwedy anvon kennadev at katwallavn
kadarnhaỽ e kaer honno a orvc. a gorchymyn e
holl wyrda e brytanyeyt llafvryav y kadv ev dy+
nassoed ac ev kestyll. ac en llawen arhos dyvod*+
dygaeth katwallawn. kanys ar vyrr e deỽey a
phorth y gan selyf brennyn llydav y ev kannwr+
thwyaỽ. Ac gwedy honny e chwedyl hvnnv
tros er enys. peanda brenyn swyd keynt
a mwyhaf kynwlleytva o saesson y gyt ac
ef a deỽthant hyt eng kylch kaer excestyr