Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.363 (Hafod 2) – page 177v

Brut y Brenhinoedd

177v

honno ed oedynt chwe gwyr a thry ỽgeynt
a chwechant a chwe myl a henny o varcho+
gyon gorthedol* en arvaỽc.
AC gwedy llwnyethỽ paỽb en|y ansaỽd. arth+
ỽr a dywaỽt|ỽal hynn vrth y varchogyon.
vy kyt varchogyon kytdoỽedyc ym. er a gwnaeth+
aỽch enys prydeyn en arglwydes ar dec teyrnas ar
vgeynt. yech dewred chwy ac yech molyant e kyt*+
dyolehaf ynheỽ henny. e molyant nyt edyw en
pallỽ nac en dyffygyaỽ namyn mwy ffwy en ky+
nydv. ket er ryvoch chwy es pymp mlyned en ar+
verỽ o segỽryt. a hep arverỽ o arỽer mylwrya+
eth ac arỽeỽ. yr henny eyssyoes ny chollassavch
chwy ech annyanaỽl daeony. namyn en wastat
parhaỽ a chynydỽ en ech bonhedyc daeony. ka+
nys er rỽueynwyr a kymhellassaỽch ar ffo. er rey
oc ev syberwyt a keyssynt dwyn ech rydyt y ken+
hỽch. ac en amlach ev nyver no|r eynwch chwy.
ac ny allassant sevyll en ech erbyn na dyodef
ech ymlad namyn en dypryt ffo ragoch. ac ach+
ỽbeyt e dynas hwnn. ac o hwnnỽ er aỽrhon
e devant trwy e dyffrynt hwn y kyrchỽ aỽ+
fern. ac eman e gellỽch chwytheỽ eỽ kaffael
wynt en dyrybỽd. ac ev llad megys deveyt.