Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.363 (Hafod 2) – page 170r

Brut y Brenhinoedd

170r

a gorchymyn vdvnt y adv ef e|hvn y ymlad
ar kawr. ac o gwelynt anghen arnav dyvot
en wraỽl en kannwrthwy ydaỽ. Ac odyna go+
rchymyn eỽ meyrch o|y gweyssyon a mynet
ac arthvr o|r blayn parth ar mynyd mwyaf.
kanys eno e dothoed er andynyaỽl agkyngel h+
vnnỽ a moch koet ganthaỽ. ar rann onadvnt
a lyngkassey. ar rann arall ar verev en eỽ po+
by wrth e tan. Ac en e lle pan e gweles en dyssy+
vyt. bryssyaỽ a orvc kymryt y ffonn. er honn o+
nyt o vreyd ny|s dyrchavey dev wr y wrth y dayar.
Ac wrth henny noethy cledyf a orvc arthvr ac
estynnv y taryan a megys y gallwys kyntaf
y kyrchỽ a|e keyssyaỽ kyn kaffael y ffonn o+
honaỽ. Ac enteỽ hagen nyt|oed lesc y cof* neỽ
ry daroed ydav y chymryt. a tharaỽ e brenyn
o|y holl enny ar y taryan a orvc hyt pan klywyt
sseyn e dyrnavt en edrynaỽ en er awyr. ar holl tra+
etheỽ en llavn o|y sson a chlỽstyeỽ arthvr gwedy
ry pylỽ a bydarỽ gan e dyrnaỽt. Ac wrth henny
ennynnỽ a orvc arthvr o wychraf yrlloned. ac
ymdyrchỽael* ac en|y tal rody dyrnaỽt. a|cheny
bey angheỽaỽl. eyssyos y gwaet en redec ar hyt