Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.363 (Hafod 2) – page 122v

Brut y Brenhinoedd

122v

elet e gwladoed en dyffeyth anreythedyc ac en
wuyaf oll o welet er eglwysseỽ gwedy eỽ dystr+
yỽ hyt y daear. Ac adaỽ y dyw a gwnaeth o g+
orfydey ar y elynyon atnewydỽ er eglwysseỽ.
AC gwedy gwybot o heyngyst eỽ bot en dy+
ỽot galw ysbryt glevder ataỽ ac ethol y k*+
ytỽarchyon ac annoc pob ỽn o·nadỽnt ar ne+
ylltỽ ac erchy ỽdỽnt en ỽraỽl gwrthwynebv ac
nat ofynheynt rac|emreys yr emlad ac ef. a dyw+
edwyt nat oed namyn echedyc o wyr llydaỽ y gyt
ac ef. kanys nyt oed namyn deg myl. Er enyssaỽl
brytanyeyt ny|s ryỽey kanys llawer gweyth e gorfỽ+
assey arnadỽnt. ac odyna adaỽ e wudỽgolyaeth
a gwnaey o|y kytemdeythyon e hỽn o eryf eỽ
nyver. kanys deỽ cant myl o wyr arvavc. ar ny+
fer hwnnw oll a dyskey heyngyst pob ỽn ar
neylltỽ. ac gwedy darỽot idaỽ eỽ dyscỽ. ac eỽ
hannoc ar e wed honno wynt a aethant en erbyn
emreys hyt em maes bely kanys e fford honno e
kerdey emreys a|e lw. Ac wrth hynny e|mynn+
ey heyngyst en dysseỽyt ac yn dyrrybỽd dwyn
lledrat gyrch am penn e brytanyeyt. ac ev ha+