Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.362 (Hafod 1) – page 89v

Brut y Brenhinoedd

89v

Ac am duc inheu y  gyt hi.
y manhaeth* oedỽ hyt
ym ym. A gỽedy  keissaỽ
kydyaỽ a hi ac  ny|s gall+
ỽys a duỽ a alwaf  ittheu
ym yn|tystolyaeth ry|dỽ yn treis
ohonaỽ arnaf|i ac  ỽrth hynny ffo titheu
vyg karedic  i ra* ofyn y dyuot
ef herwyd y gen heuaỽt ef y gydy*+
ỽ a miui. a|th or diwes titheu yn|y
wed hon a|threulaỽ  blodeu dy ieuenctit
a|th lad thruanhau a|wnaeth ỽrthi o d ynyaỽl
annyan ac adaỽ kanhorthỽy idi yn  ebrỽyd
a dyuot ar y gytymdeithon a|oruc a menegi v+
dunt ar y welssei a chỽnyaỽ* a oruc arthur
yn vaỽr varỽolyaeth y vorỽyn ac erchi y gy+
tymdeithon y adu ef o|r blaen y ymlad ar ka+
ỽr. ac o gỽelynt bot yn reit idaỽ dyuot o|e gan+
horthỽyaỽ. a phan deuthant parth a phen y
mynyd ỽynt a|welynt yr aghyguil kaỽr a be+
reideu o gig moch coet ganthaỽ yn eu pobi. ac
ny hyssu yn llet|amrỽt. A gỽedy arganuot o+
honaỽ y gỽyr y* dyuot yn dirybud bryssyaỽ a
oruc y kymryt y ffon. A chymeint oed y ffon
ac yd oed anahỽd* yr deu vilỽr deỽraf y dyrcha+
uel y ỽrth y llaỽr. a dispeilyaỽ cledyf a|oruc ar+
thur a dyrchauel y taryan yny clywit sein y dyr+
naỽt dros ỽyneb y traetheu. Ac yny pylỽys clus+
te arthur gan y sein. Ac yna ennynu o lit a|wna+