Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.362 (Hafod 1) – page 78r

Brut y Brenhinoedd

78r

mynyd a oed yn agos. A chymryt hỽnnỽ yn lle
kastell udunt gan ymdiret y eu kedernyt ac
yn amylder y nifer. Ac eissoes pan arwedỽys yr
heul y dyd trannoeth yscynnu a wnaeth arthur
a|e lu y pen y|myd*. A llawer o|e wyr a golles yn es+
cynnu y mynyd. kans haỽs oed yr saesson ym+
lad o oruchelder y mynyd. Noc yr brytanyeit ỽr+
thỽynebu nac argywedu udunt ỽy yn|y gorth+
ỽyneb. A gỽedy treulaỽ llawer o|r dyd yn ymlad
yn|y wed honno. llidiaỽ a|blyghau a oruc arthur
o welet y saesson yn ymlad mor ỽraỽl a hynny.
Ac nat yttoed ynteu yn kaffel y uudugolyaeth
Ac ar hynny tynnu kaletuỽlych o|e wein o arthur
gan alỽ enỽ duỽ ar arglỽydes ueir. Ac o|e vuan ru*+
an ruthyr. kyrchu y ll* teỽaf y gỽelei vydinoed y sa+
esson. Ac ny orffowyssỽys hyny ladaỽd a|e vn cledyf
e hỽn deg wyr a thri ugeint a phedỽar canỽr. A gỽe+
dy gỽelet hynny o|r brytanyeit. gleỽhau a wnaethant
ỽynteu. A gỽneuthur aerua diruaỽr y meint o|r saes+
son. Ac ny urỽydyr honno y llas colgrim. a baldỽlf
y vraỽt. A llawer o vilioed y gyt ac ỽynt. A phan
welas keldric yr aerua trom honno o|e gytymdei+
thon. ffo a|wnaeth ynteu.
A Gỽedy kaffel o arthur y vudugolyaeth honno
Sef a|wnaeth anuon kadỽr tewyssaỽc ker+
nyỽ y erlit y saesson a ry|ffoassei. hyt tra vrys+
 ei ynteu parth ar alban yn erbyn yr yscoteit
oed wedy dyuot am pen kaer alclut y lle yd oed
hywel vab emyr llydaỽ yn glaf. Ac ỽrth hynny