Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.362 (Hafod 1) – page 70r

Brut y Brenhinoedd

70r

lluossyaỽc ynt a chỽanoaỽc* i ymlad. A ninheu
llei an niuer. Ac ỽrth hynny tra parao tywyllỽch
y nos bydinỽn a chyrchỽn ỽynt yn eu pebylleu.
kany thebygant lauassu o·honam ni dyuot
yn eu kyuyl. Ac o gỽnaỽn velly; ny phedrus+
saf vi gan porth duỽ gaffel y vudu·golyaeth.
A ranc vu gan paỽb o·nadunt y kyghor ef.
Ac yn diannot gỽiscaỽ a|wnaethant a bydinaỽ.
Ac o vn dihwyt* kyrchu eu gelynyon. Ac eis+
soes gỽedy eu dyuot yn gyuagos vdunt. eu
harganuot a|wnaeth y gỽilwyr o|r gỽerssylleu.
Ac yn|y lle dyffroi eu kytymdethon trỽy sein
eu hutgyrn. Ac yna sef a|wnaeth y gelynyon
yn ofnaỽc kyuodi rei a gỽiscaỽ eu harueu. ere+
ill y ffo. Ac yna eissoes sef a|wnaeth y bryta+
nyeit teỽhau eu bedinoed. A chyrchu ar eu+
tor yr pebylleu. Ac ny dygrynoes yr gely+
nyon dim yn eu herbyn. kans hyn*|gweir*
rac dyscedic yr dothoed y bryttanyeit am
eu pen. Ac ỽynteu amharaỽt oedynt. Ac y+
na y llas o·nadunt hyt ar vilyoed. Ac o|r
diwed daly octa. ac ossa.
AC odyna gỽedy y vudugolyaeth honno.
yd aeth y brenhin hyt yg kaer alclut
y attnywydhau tagneued trỽy y teyrnas.
A chymeint o iaỽnder a gỽirioned a|wnaeth
dros ỽyneb y teyrnas. Ac na|s gwnathoed
vn brenhin kyn noc ef. A thrỽy y holl diwed
ef ofyn a vydei ar y neb a wnelei kam neu