Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.362 (Hafod 1) – page 17v

Brut y Brenhinoedd

17v

gantaỽ. Ac ac* anuon a wnaeth trỽy genhadeu  +
 ar veli y erchi idaỽ eturyt y gyuoeth a|e
wreic ry dalyassei ynteu. gan vygythyaỽ o·ny|s
atuerhei yn diannot; o caffei le ac amser y lladei
y pen. A gỽedy y naccau o veli o pop peth o hyn+
ny. kynullaỽ ymladwyr ynys prydein a|wnaeth
beli. A dyuot y ymlad a bran. Ac ar llychlynwyr
a oed y gyt ac ef. A dyuot a oruc bran a|e lu yn+
teu hyt yn llỽyn y kaladyr ỽrth ymgyuaruot.
A gỽedy eu dyuot y gyt. llawer o greu gỽaet a
ellygỽyt o parth. A chynhebic y dygỽydei y gỽ+
yr brathedic; y yt gan vedewyr* kyfflym. Ac eis+
soes goruot a wnaeth y brytanyeit. A chymell
y llychlynwyr y eu llogeu. Ac yna y dygỽy+
dỽys pymtheg|mil o wyr bran. ny dienhis
hayach o·nadunt yn|diuriỽ dianaf. Ac yna
o vreid y damweinỽys y vran kaffel vn llog.
Ac y hỽylỽys a honno parth a ffreinc. y gety+
mdeithon ynteu. y rei ereill mal y dyccei eu
tyghetuen y ffoassant.
A Gỽedy kaffel o veli y uudugolyaeth honno.
a dyuo* hyt kaer effraỽc o gyt gyghor
y wyrda yd ellygỽyt brenhin degmarc a|e or+
derch yn ryd gan tragywydaỽl darystyedigyaeth
a theyrnget y gan venhined* denmarc ynys 
prydein. Ac yna cadarnhau a oruc ynteu kyfre+
itheu y tat. A gossot ereill o newyd. Ac yn penhaf
yr temleu ar dinassoed ar ffryd*. A* y peris gỽny*+
uthur ffryd* brenhinaỽl o vein a chalch ar hyt