Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Titus MS. D IX – page 72r

Llyfr Blegywryd

72r

a|dỽy y|nos. O|r byd disgyfurith; dimei y
dyd. a|cheinnaỽc y|nos. O|r disgyfrethir
y|march oll pann dalher ar|yr yt; talet
tri|buhyn camlỽrỽ y|r brenhin. O|r byd ha+
gen vn egỽyt am|y|troet ny|chyll dim.
O bop eidon buarth; dimei yss|y|dyd. a che+
innaỽc y|nos. O|R cadỽ kyureith o|r mo+
ch. dalyet yr hỽch a|deỽisso. eithyr vn o|r
tri llydyn arbennic. a|gadet o|r pryt y
gilyd. ac yna kynigyet hi yg|gỽyd ty+
stonn y|r perchennaỽc. ac onny|s dillỽg
o|e chyureith. gỽnnaet y deilat y defnyd
ohonnei. O|R cadỽ kyureith o|r deueit.
dauat a|geffir ohonunt. a|phyrllig o
pob pum llydyn hyt y|cadỽ kyureith.
Sef y* cadỽ* yỽ|meint y cadỽ kyureith
o|r moch; deudec llydyn a|baed. Meint
y cadỽ kyureith o|r deueit. dec llydyn ar
hugeint a|hỽrd. O|bop oen y|telir ỽy iar
hyt y|cadỽ kyureith; ac yna oen a|tel+
ir o·honunt. O|r geiuyr. ac o|r mynneu
y|dadyl gyffelyp. Y neb a|gaffo gỽydy+
eu yn|y yt. torret ffonn kyhyt ac o  ̷
benn y|elin hyt ym|penn y|vys bychan
ynn|y brasset y|mynho. a lladet y|gỽyd+
eu yn|yr yt a|r ffonn. ac a|ladho y|maes