Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Titus MS. D IX – page 62r

Llyfr Blegywryd

62r

geint dros y|llynn. a|hynny onny|thelir
y|westua yn amsseraỽl. Messur gỽestua y
brenhin yỽ; pỽn o vlaỽt gỽenith. a chic
ych. a|seith dereua o|geirch vn rỽym. a|do  ̷+
gyn o|vel yn vn gerỽyn. naỽ|dyrnnved vyd
vchet y|gerỽyn pan|vessurer ar|ỽyr o|r cleis
traỽ y|r emyl yma. a|phedeir ar|hugeint
o|aryant. onny|s rydha y vreint y|r|talaỽ+
dyr Gerth kerỽyn ved a|talher y|r bren  ̷+
hin. wheugeint yỽ. a|chymeint y|dyly y
gerỽyn vot ac y gallo y|brenhin a|e|hene+
dyf eneinnaỽ yndi. a|r cỽyr a|rennir yn|te+
ir rann. Y|trayan y|r brenhin. a|r|trayan
y|r neb a|e|gỽnnel. a|r|trayan y|r neb a|e|ro+
dho. O|tref ryd y|bo maer. neu gyghellaỽr
yndi. med a|telir. O|tref ryd dissỽyd; bra+
gaỽt a|telir. Onny cheffir med; dỽy ger+
ỽyneit o|vragaỽt. Onny cheffir bragaỽt; pe+
deir o|r cỽrỽf a|telir. ac velly y byd dros
westua h y|gayaf. 
P Edeir ranntir a|vyd yn|y tref
y|talher gỽestua brenhin oho+
nei. Pan talher gỽestua haf
ny|thelir nac aryant na ebran.
Y|gỽestua haf y|telir petỽar daỽnbỽyt
heb aryant. heb ebrann. heb gỽrỽf. a chic.