Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Titus MS. D IX – page 45v

Llyfr Blegywryd

45v

brenhin. a|r|braỽdỽr a|rodes y|varnn yn seu  ̷+
yll vrth gyureith trỽy vreint yr amsser hỽn+
nỽ. Os y o|vyỽn yr amsser hỽnnỽ yd|ymỽyst+
la ef yn erbyn y|varnn; ef a|dylyir eturyt
idaỽ y|holl gollet yn|diohir. ac ef a|dyly k
kynnal hỽnnỽ yn rỽymedic vrth gyureith
hynny rother dosparth trỽy lyureu kyfreith
yrydaỽ a|r|braỽdỽr am|y|varnn tremyc
megys y|gwypper pỽy a|orffo neu a orffer.
a|r|braỽdỽr a|dyly etryt dros y|brenhin yr
hynn a|varnnassei y|r brenhin o|r|da|hỽnnỽ.
a|r|hynn a|varnnassoed y|ereill wynt a|dy+
lyant y|eturyt heb amgen boen. ony oruyd
arnaỽ gỽynnaỽ racdunt val rac y|braỽd+
ỽr. Os y|braỽdỽr a|oruyd; atueret y|cỽyn+
naỽdyr y|da oll idaỽ dracheuen. Ny hanyỽ
o wassannaeth braỽdỽr rodi barnn trem  ̷+
yc. ac wrth hynny ny dyly y|brenhin at+
teb dros y|braỽdỽr am|yr hynn a|wnel y|m+
aes o|e wassannaeth dylyedus. TRi ryw
varnn tremyc yssyd; vn yỽ; barnn a|ro+
ther yn erbyn dyn ny|s clyỽho pan dat+
kaner gyntaf y|myỽn y|llys. nac y|mhell
nac yn agos y|bei. Os yn agos y|bei y|rig+
hill a|dylyhei y alỽ megys y clyỽhei y|varn
a|rodit idaỽ. neu arnaỽ. Os ym|pell y bei