Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Titus MS. D IX – page 44v

Llyfr Blegywryd

44v

dỽr onyt camlỽrỽ. ac oniy oruyd y|llall;
camlỽrỽ. a|gyll. NY|byt kylus neb bra+
ỽdỽr y|rodi a datkann braỽt o aỽdurd+
aỽt yscriuenedic kynny bo iaun. ony|s
kadarnha trỽy w wystyl. namyn yr|aỽ+
durdaỽt a|dylyir y|chablu. O|R datkan
braỽdỽr varnn heb lyuyr kyureith yn|y
llys ac na|s kadarnnao o wystyl yn er*+
by gỽystyl y|llall; talet y|r brenhin cam+
lỽrỽ. ac yspeit a|geiff ynteu y|rodi y|varn
o|newyd rỽg y|dadleuwyr. ac y|gadarnhav
ae|honno ae arall. O|R dyry braỽdỽr bra  ̷+
ỽt ffalst rỽg dadleuỽyr. ac godef y|vra+
ỽt honunt* yn|y llys. a gỽedy hynny rodi
braỽt iaun ohonaỽ y|myỽn dady* gyffel+
yb; talet y|r brenhin camlỽrỽ dros y|vra  ̷+
ỽt ffalst a|rodes gynt. kannys e|hun me+
gys tyst credadỽy a|dangoses trỽy vraỽt
iaỽn ry|rodi ohonaỽ vraỽt gam kynn o
hynny. O|R dyry braỽdỽr cam vraỽt yn
erbyn dyn ny allo trỽy gyureith ymỽy+
stlaỽ ac ef am|y|gam vraỽt. namyn o|r di+
chaun ef dangos yna neu yn oet pymth+
ec niwarnaỽt trỽy lyureu kyureith yn
erbyn y braỽdỽr braỽt teilygach yn|yscri+
uenedic. y teilygaf a seif idaỽ. a|r|braỽdỽr