Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Titus MS. D IX – page 39v

Llyfr Blegywryd

39v

gỽedy geu. ac ny|s pieu tystonn. Teir fford
y|mae cadarnnach gwybydyeit no|thtyst*+
on; vn yỽ; gallu dỽyn lliaỽs o wybydye+
it am vn peth yg|kyureith. neu vn gỽy+
bydyat megys mach. ac ny ellir dỽyn
na mỽy na llei no deu tyston. Eil yỽ; ga+
llu dirỽyaỽ dyn neu y werthu trỽy wy+
bydyeit. ac ny ellir trỽy tyston o|gyfreith.
Trydyd yỽ; gallu ohonunt proui yn er+
byn gỽat neu amdiffynn. ac ny|s dich+
aun tystonn. Pan tysto tyst yn|y tysto+
lyaeth peth yn gyuryeithaỽl y ereill  ̷
yn erbyn amdiffynnỽr. neu amdiffynn+
ỽr pan tysto ynteu y|peth yn gyureithaỽl
yn erbyn tyston. Ny ellir llyssu y|rei hyn+
ny. kannys gỽrthtystonn ynt. Teir
tystolyaeth yssyd ar eir ac ny dygir y|r
creir. tystolyaeth lleidyr ar|y|gytleidyr
vrth y groc. a|tystolyaeth nyt elher yn|y
herbyn pan dyccer ar eir. a|thtystonnystolyaethgỽrthtystonn.
T Ri lleidyr camlyryus yssyd; lleid  ̷+
yr ki. a|lleidyr llysseu. yny tyfo+
nt o|r|dayar. a|lleidyr a|tyster
arnnaỽ yn gỽadu lletrat ony|s
llysa. TRi lleidyr dirỽyus yssyd; lleidyr
hyd brenhin gỽedy as|lladho y|gỽnn. a|llei+