Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Titus MS. D IX – page 31v

Llyfr Blegywryd

31v

coll. a|hynny gwnneuthur o|r dyn ar|y|trydyd
o|wyr vn vreint ac ef kynn colli o|r llall y|da
vot y|da hỽnnỽ ar|y|helỽ ef. Nyt oes war+
ant namyn hyt ar teir llaỽ. a|r|trydet
amdiffynnet trỽy gyureith. Trydyd
petwar yỽ; y|pet  war dyn nyt oes
warant naỽd vdunt nac yn llys nac
yn llann rac y|brenhin. Dyn a|torho na+
ỽd brenhin yn vn o|r|teir gỽyl arbennic
yn|y lys. Eil yỽ; dyn a|ỽystler o|e|vod y|r
  brenhin. Trydyd yỽ; y gỽynnossaỽc.
  y|neb a|dylyho y borthi y|nos honno;
ac ny|s portho. Petỽeryd yỽ y|gaeth.
T   Ri|oet kyureith y|dial kelein y  ̷+
  rỽg dỽy genedyl ny haffont* o vn
  wlat. ennynnv haỽl yn|y|dyd kynntaf.
  o|r wythnos nessaf gỽedy llather y gelein.
ac erbyn penn y|petheỽnos onny daỽ atteb
kyureith yn rydhau dial. Eil yỽ; o|r|bydant
y dỽy genedyl yn vn gantref. ennynnv ha+
ỽl yn|y trydydyd gỽedy llather y|gelein. ac
onny daỽ atteb erbyn penn y|naỽuettyd; ky+
ureith a|rydha dial. Trydyd yỽ; os yn vn
gymhỽt y|bydant. ennynnv haỽl yn|y try+
dydyd gỽedy llather y gelein; ac onny daỽ
atteb erbyn y whechet dyd. kyureith a|ryd+