Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Titus MS. D IX – page 2r

Llyfr Blegywryd

2r

ynn eu lle. ac yna y|kyhoedes y|gyure+
ith y|r bopyl yn gỽbyl. ac y catarnnha+
ỽd y aỽdurdaỽt vdunt ar|y|gyureith
honno. Ac y|dotet emelltith duỽ a|r eid  ̷ ̷+
aỽ ỽynteu. ac vn gymry oll. ar|y|neb
ny|s cattỽei rac llaỽ megys y gossottet
onny ellit y gỽellaỽ o gyuundeb gỽlat
aarglỽyd. 
K Ynntaf y dechreuis y brenhin kyur+
eith y|llys peunydyaul. ac o|r dech+
reithreu y|gossodes petuar sỽyd  ̷ ̷+
aỽc ar|hugeint ynn|y lys peunydyaỽl.
nyt amgen. PEnnteulu. Offeirat
teulu. Dystein. Ygnat llys. HEbogyd
PEnnguastraut. PEnnkynyd. Gas
ystauel*Dystein brenhines. Offeirat
brenhines. Bard|teulu. Gostegỽr llys.
DRyssaỽr neuad. TRyssaur ystauell.
MOrỽynn ystauell. Gastraut afỽyn.
Cannhỽyllyd. TRullyat. Medyd.
Sydỽr llys. COc. TRoedaỽc. ME  ̷ ̷+
dyc. Gastraut aỽoynn brenhines.
DYlyet y|sỽydogyonn hynn yỽ caffel