Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Titus MS. D IX – page 19r

Llyfr Blegywryd

19r

nneccau reith ossodedic megys y|gholofneu
kyureith. am|laỽurudyaeth. yn|y lle y|tyg  ̷+
hei degỽyr a|deugeint gan wadu llaỽuru  ̷+
dyaeth. a|e haffeitheu oll. yno y|tỽg cant.
neu deucant. neu trychant. gan wadu lla+
ỽurudyaeth. ac adef affeith. Trydyd yỽ
gỽadu rann. ac adef rann arall o dadyl h
heb weithret yndi. ac yna gan leihau rei+
th ossodedic y|gỽedir megys y|myỽn vn mechni.
Y|lle y|tychei y|mach ar|y|seithuet gan wa  ̷+
du y vechniaeth oll. yno y|tỽg e|hun gan w  ̷+
adu rann. ac adef rann arall o|vechni. 
TRi mach y·ssyd ne* cheiff vn ohonunt dỽyn
y|vechni ar|y lỽ e|hun kynn gỽatto rann. ac
adef rann arall o|r vechni. nyt amgen. no
dyn a|el yn vach yg|gỽyd llys. a|mach diebe+
redic. a|mach kynnogyn. peth|bynnac a ty+
gho y kynntaf. y|llys a|dyly tygu ygyt ac
ef neu yn|y erbyn. Yr eil yỽ; neu y|trydyt.
beth|bynnac a|tygho ar|y seithuet o|e gyf+
nessafyeit y|tỽg. kannys o gyureith talaỽ+
dyr vyd pob vn ohonunt. TRi ryỽ tỽg
yssyd; kadarnhau gỽir gan tygu trỽydaỽ
berued. Eil yỽ; gadu* geu; gan tygu trỽy+
daỽ berued. Trydyd yỽ; tygu peth pedrus
herỽyd kytỽybot yr hynn ny wypper yn|di  ̷+