Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Cleopatra MS. B V part ii – page 215v

Llyfr Cyfnerth

215v

tyon goruglad neỽ tystyon gorulad.
Pytheunos. Oed tystyon am mor. Neu
gwarant tra mor. Vn dit a|blwydyn.
E Neb a|uo mach dros dyn
ony|s tal y|talawdr ni oed y|dyd. Oed
bymthec diwyrnawt a|geif y|mach. Os
ar dec marỽawl y|byd mach. Ac ony|thal
yna. Oed a|geif y|mach yna. Dec diwyr+
nawt ar|hugeint. Ac ony|s tal y|talaudr
yna. Oed a|geiff y|mach. Dec diwarna+
wt  deugeint. Os ar da by+
vyaul y|byd mach. ony|s|tal y|talawdyr
yn oed y|dyd. oed a|geiff y|mach yna py+
mthec diwarnawt. Ac odyna dec di+
warnawt. Ac odyna pymb diwarna+
wt. Ac odyna. taled y|mach. A|phan gy+
varuo y mach ar talawdyr ysbeillyed
oll ef eithyr y|pilyn nessaf. Ac uelly gw+
naed hyd pan gaffo gwbyl. Ac o|byd marw
y|talawdyr kyn talỽ y|da. ac na|chffo* ky+