Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Cleopatra MS. B V part ii – page 190v

Llyfr Cyfnerth

190v

chennawc y|tir a|geiff y|gudua. A|phedeir  ̷
keynnyawc kyfureith am agori y|daear. O+
nyd eurgrawn vyd. kanys y|brenhin bi+
eu pob eurgrawn. Y|neb a|wnel ac a|e clado
y|mewn tir dyn. taled.iiii. keynnyawc ky+
freith y|berchennawc y tir bieỽ. a|thaled 
tri buhin camlwrw yr brenhin. O cledir
pwll odyn ar dir dyn arall. heb ganhyad
.iiii.or keynnyawc kyfureith a|tal y berchen+
nawc y|tir y|gan y|nep a|e clatho. A|thri bu+
hin camlwrw yr brenhin. E neb a|adeilho
ty heb ganhyad ar dir dyn arall talhed
tri buhin camlwrw yr brenhin Ar ty a ge+
iff perchennawc y|tir. A phedeir keynnya+
wc kyfureith o agori daear. Os ar y tir y|l+
letir yr adeilwyd. Onyd ar y tir y|lledir. tyng+
het ar y drydyd o wyr. vn ureint ac ef. A|th+
orred y|ty y|ar y|tir yn gyfuỽch ar daear a
dyged kyn penn y nawvettyd ymeith. Ac ony+
s|dwc perchennawc y tir bieỽ.