Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Cleopatra MS. B V part ii – page 186v

Llyfr Cyfnerth

186v

naw ugeint aryant. Galanas vn  sodeỽ
y|penkenedyl n diamgen noe gar. Naw|mỽ
w a naw|ỽgein muw gan dri dyrchauael. Yn|y
sarhaed y|keiff. Naw|muw a naw ugeint ary+
ant. Sarhaed breyr disswyd. ch  ac a|chwe
vgeint aryant. Yn eu galanas y|telir chwe
buw a|chweugein|muw gan dri dyrchauael
Galanas bonhedic kanhwynawl teir buw
a|thri vgein|mvw gan dri dyrchauael. En|y
sarhaed y|telir teir buw a|thrugein aryan ky+
mro vam dad vyd bonhedic canhwynawl
heb ledach yndaw. Os gwr breyrwyd bonhedic
canhwynawl pan lader. chwe|buw a|geiff y
breyr y|gan y|llofrud. O bop galanas ydaw y
brenhin y|trayan canys ef bieỽ kymell y|lle
ny allo kenedyl kymell Ac a|gaffo o|r pryd y
gilyd yr llofrud ar y|tir y|brenhin biev. Gala+
nas a yawc bieu buw. Teir buw a|thrugein m+
uw gan dri dyrchauael a telir. Yn|y sarhaed y|te+
lir teir buw a|chuekeint o aryant. Galanas