Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Cleopatra MS. B V part ii – page 184v

Llyfr Cyfnerth

184v

yny|diwatter rac kolli kerennyd keinyauc bal+
adyr a|telir. Ny|thal nep o|genedyl y|gylyd sar+
haed gyd a|dyn tra vo da ar y|helw ef. O|diffic
hagen y|da ef yawn yw rannỽ gwerth y|sarha+
ed ar y|teir ach nessaf idaw.
 Naw affeith galanas. A naw affeith
 edrad. A naw affeith tan. kyntaf
 w naw affeith galanas. ỽn oho+
 unt tafuawdrudyaeth dangos
y nep a|lader. Eil yw kydsynnyaw. Trydyd yw
rodi kynghor. Pedweryd yw disgwyl. Pymh+
ed yw canhymdeith. Chweched yw kyrchỽ y|tref
am benn  y|dyn a|ledhid Seithỽed yw y|ar+
dwyaw. Wythỽed yw bod yn borthordwy daly y
dyn tra lather. Nawued yw gweled y|lad gan y
odef Dros bop ỽn o|r tri kyntaf y|telir nawỽ+
gein. a|llw canhwr y|diwad gwaet. Dros bop ỽn
o|r rei ereill y|telir deỽ naw vgein a|llw  can+
nwr y|diwad gwaed. Dros bop vn o|r tri diwa+
ethaf y|telir tri naw vgein a|llw  cannwr