Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Cleopatra MS. B V part i – page 42v

Brut y Brenhinoedd

42v

hwnnw y llas Rodric a chan mwyaf y lu. ar hyn a|dieng+
hys o|r wasgaredic llu. wynt a ymrodassant yn geith yr
brenhyn yr caffel ev heneydev. Ac yntev a rodes ydunt ran
o|r alban y presswyliav yndy. A gwedy y chyvanhedu onad+
unt. wynt a doethant ar y bryttannyeit y ervynnyeit
ev merchet yn wreickae ydunt. Ac nyt oed deylwg
gan y bryttannyeit dywediev ev merchet ar alltudi+
on arall wlat; heb wybot o ba genedyl yd hanoedynt.
ac wynt yn alltudyon ydunt heuyd. Ac am hynny
ev nackau ar gwbyl a orugant. A gwedy ev nackau
wynt a aethant hyt yn ywerdon a|chymryt y gwydel+
lesseu yn wraget ydunt. ac o|r rei hynny yd hiliws
yr yscottieit yr hynny hyt hediw. A gwedy darvot
y veuryc llvunyethu yr ynys honn drwy dagneved.
ef a rodes ev teyrnget y wyr Ruvein. Ac yn yr amser
hwnnw yd oed Galba. ac Octo. a vitellus. yn amherot+
dron yn Ruvein. Ac y lladavt vaspasianus. a titus y vab.
galba. ar vitellus. ac a gymyrth vaspasianus yr amhe+
rodraeth yn eidav e|hvn. A gwedy gwledychu o veu+
ric val y dywetpwyt vchot. ef a gossodes kyfreithev
newyd yn|y gyuoeth. ac a|y traythws yn hedwch dag+
navedus tra vv vew.
A gwedy meuric y doeth Coel y vab yntev yn
vrenhyn. a hwnnw a vegessyt yn Ruveyn. a rac
meynt y carey ef gwyr rvueyn; kyt galley ef dw+
yn ev teyrnget racdunt ny|s dygey. Ac yn|y oes ef
yd aeth titus vab vaspasian y gaerusalem. ac a|y go+
resgynavd hy. ac a ladavt rwg newyn ac ymladev
dec can mil o|r paganyeit. Ac ef a|werthavd onadunt