Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Cleopatra MS. B V part i – page 155v

Brenhinoedd y Saeson

155v

dineyrth. A chastell llan rystud. a oyd eidav wallter Cliff+
ord a chastell llan·ymdyvri. ac a berys kyrchu anreith o
gyvoeth Rys. Ac perys Rys menegi hynny yr brenhin. ac
id erchis y breinhin* gwneithur iawn y Rys ac ny|s gwnay.
A gwedy gwelet o Rys na chaffei dym; ef a oresgynnavt
holl kestyll keredigion o|r a gadarnhaassey Jerll a barw+
nyeit yno. ac a|y hanreithiawt. A gvedy klywet o|r brenhin
hynny. y doeth yr eilweith y deheubarth kymmre a chymryt
gwystlon y gan Rys ap Grufud a dychwelut y loygyr ac
yn lle yd|aeth drwy vor. Anno.viijo. y goresgynnws Rys
holl kestyll dyvet o|r a wnaethassey y freinc ac a|y llos+
gas. Ac a doeth am ben kaermerdyn. A gwedy klywet o Rei+
nallt vab henri vrenhin hynny kynullaw a oruc attaw
y freing a sayson ar flandryswyr ar kymre y dyuot
am ben Rys. Ac yna y kiliawd Rys a|y wyr ar eidunt
hyt yn mynyd kyuen rychtir Mein. A gwedy dyuot
Reinallt a|y Jarll brustev a Jarll clar a deu Jarll ereill
a chatwaladyr ap Grufud. a howel. A chynan. meibion
Owein a lluoed mavr ganthunt hyt yn Dynwylleir
a messuraw castell yno. A gwedy na chafsant dim
y wrth Rys yd aythant adref yn llaw wac. A gwedy
klywet o Rys hynny; ellwng a oruc yntev y wyr adref.
Anno.ixo. y bu varw Madoc ap Moredud tywyssavc
powys. ac y clathbwyt y eglwys tysiliav yn Meivot.
Ac yn lleigys gwedy hynny y llas llywelyn y vab yn
hwnn yd oed gobeith holl powys. Ac y dalpwyt Cad+
wallawn ap Madoc ap Jdnerth y gan Eynaun clut
y vraut. ac y rodes yntev y|ngharchar Owein ap Gru+
fud. ac y rodes yntev ef yr freinc. Ac y dienghys yn+
tev o hyt nos o gyghor y wyr a|y vrodyr maeth. Anno
domini.moclx. gwedy marw Adrianus y barnwit y gor+
uodedigiaeth o freinc a lloegyr y Alexander ac y dyr+
chafwyt yn bap. Anno. i. y bu varw Agharat wreic