Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Cleopatra MS. A XIV – page 95v

Llyfr Cyfnerth

95v

ony daỽ atteb erbyn pen y naỽuetdyd
kyfreith yn rydhau dial. Trydyd yỽ os
yn vn gymhỽt y byd y dỽy genedyl enuy  ̷+
nu haỽl yn| y trydydyd guedy llather y
gelein ac ony daỽ atteb erbyn pen y chwe  ̷+
chetdyd kyfreith yn rydhau dial.
TEir rỽyt brenhin ynt. y teulu nyt
oes diuỽyn. am y| rỽyt honno na  ̷+
myn trugared y brenhin. Eil yỽ y re. O
pop march a| dalhyer ar y re. pedeir ke+
inhaỽc kyfreith a geiff ef. Trydyd yỽ y
guarthec y uaerty. O pop eidon a gaffer
arnunt pedeir keinhaỽc  kyfreith a ge  ̷+
iff ef. Teir rỽyt breyr ynt. Y re. A guar+
thec y uaerty. Ae uoch. kanys or keffir
aneueil yn  plith vn ohonunt pede  ̷+
ir keinhaỽc kyfreith a geiff y breyr o
pop un o·honunt. Teir rỽyt tayaỽc
ynt. y warthec ae uoch ae hentref. Or
kalan mei hyny darfo medi pedeir ke+
inhaỽc cota a| geiff o pop aneueil a gaffo
yndunt