Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Cotton Cleopatra MS. A XIV – page 84r

Llyfr Cyfnerth

84r

geint a| tal. Odyn biben tayaỽc brenhin
dec ar hugeint a| tal or byd ty kyfreithaỽl
oduchti. Odyn biben tayaỽc breyr pede  ̷+
ir ar| hugeint a| tal or byd ty kyfreithaỽl o+
duchti. Pop odyn ny bo odyn biben han  ̷+
heraỽc uyd ar y rei gynt herwyd breint
eu perchenogyon. Y neb a gyneuho tan
y myỽn odynty ony chymer fyd y gan ar  ̷+
all kyn noe adaỽ ar diffodi y tan y gỽyd
tyston neu a|ry|uot yn diwall kymhỽys
uyd y guall y·rydunt can kyt talant. Y ty
kyntaf a loscer yn|y tref o wall·tan. talet y
deu ty gyntaf a ennyno gantaỽ. Deu han  ̷+
her uyd y collet rỽg y neb a rotho y tan ar
neb ae kyneuho U* neb a uenffyo* ty a|than
y arall or kyneu hỽnnỽ tan teirgueith
yndaỽ. kỽbyl tal a| geiff y gantaỽ or llysc y
ty. OS gyr llofrudyaeth tan a uyd ar dyn
yn lletrat llỽ deg wyr a| deugeint a a arnaỽ.
Or keiff y reith digaỽn yỽ idaỽ. onys keiff
bit leidyr guerth. Lleidyr a| werther seith