Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 24029 (Boston 5) – page 3

Llyfr Blegywryd

3

vdunt ar ẏ|gẏfreith honno. Ac ẏ|dodet
emelltith ai duỽ a|r eidaỽ ỽẏnteu. ar hon
gẏmrẏ oll. ar ẏ|neb nẏ|s kattwei rac llaỽ.
megẏs ẏ gossodet. onnẏ ellit ẏ gwellau
o|gẏfundeb gỽlat ac arglỽẏd. 
K Ẏnntaf ẏ dechreuis ẏ|brenhin
kẏfureith ẏ|llẏs peunẏdẏaỽl.
Ac o|r|dechreu ẏ|gossodes petwar
sỽẏdogẏon ar|hugeint ẏnn|ẏ ll  ̷+
ẏs peunẏdẏaỽl. nẏt amgen. Penteulv.
Offeirat teulu. Distein. Ygnat llẏs.
Hebogẏd. Penguastraỽt; Penkẏnẏd.
Gỽast ẏstauell. Distein brenhines. Off*+
erat brenhines. Bard teulu. Gostegỽr
llẏs. Drẏssaỽr neuad. Drẏssaỽr ẏst+
auell. Morwẏn ẏstauell. Gỽastraỽt a+
uỽẏn. Canhỽẏllẏd. Trullẏat. Medẏd.
Sỽẏdỽr llẏs. Coc. Troedaỽc. Medẏc.
Gỽastraỽt auỽẏn brenhines. 
D Ẏlẏet ẏ|sỽẏdogẏon hẏnn ẏỽ
caffel brethẏwistc ẏ|gan |brenhin
A|llieinwisc ẏ|gan ẏ|ỽrenhines.
teir·gweith ẏnn|ẏ vlỽẏdẏn. Ẏ nadolẏc