Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Bodorgan MS. – page 89

Llyfr Cyfnerth

89

ar traỽs auon a thynnu magleu arnaỽ
perchennaỽc y p* tir y bo bon y pren arnaỽ
a dyly y doefot*. py le bynhac y trosso y dỽfyr
Cledyf a vo eur neu aryant [ y bric.
ar y dỽrn; pedeir ar hugeint a| tal.
Cledyf heb eur a heb aryant arnaỽ; deudec
keinhaỽc a tal. Taryan a vo llassar arnei;
pedeir ar hugeint a tal. Taryan liỽ y pren
deudec keinhaỽc a| tal. Gỽayỽ; pedeir kein  ̷+
haỽc. kyfreith. Talgell a chreu moch a ffalt de  ̷+
ueit; dec ar hugeint a| tal pop vn. Kyllell;
keinhaỽc. kyfreith. Mein melin; pedeir ar hu  ̷+
geint a talant. Breuan; pedeir keinhaỽc
kyfreith a| tal. Telyn brenhin Ae vryccan
ae taỽlbort; wheugeint a| tal pop vn. Kywe+
irgorn y telyn; pedeir ar hugeint a tal.
Taỽlbort o ascỽrn moruil; trugeint a tal.
Taỽlbort o ascỽrn arall; dec ar hugeint. Ta  ̷+
ỽlbort o vann hyd; pedeir ar hugeint. Taỽl  ̷+
bort o vann eidon; deudec keinhaỽc. Taỽl  ̷+
bort o pren; pedeir keinhaỽc. kyfreith. Bỽell lydan;
pedeir keinhaỽc. kyfreith. Llaỽuỽell; keinhaỽc
.kyfreith. a tal. Bỽell gynnut; dỽy geinhaỽc. kefreith.
Taradyr maỽr; dỽy geinhaỽc. kyfreith. Perued