Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 19,709 – page 83r

Brut y Brenhinoedd

83r

y aỽstin. ac yn tremygu y bregeth. h    
hẏnnẏ. ac annoc a|wnaeth y edelflet vrenhin ys+
cotlont ac y|r brenhined ereiỻ bychein o|r saesson
kynnuỻaỽ ỻu a|dyuot y·gyt ac ef hyt yn ninas bangor
y dial ar dunaỽt ac ar yr yscolheigon ereiỻ y·gyt ac ef
a|e tremygassynt. y eu distryỽ ac vrth hynny ỽynt yn
gytduun a doethant y·gyt ac ef a|ỻu diruaỽr y veint
gantunt hyt yg|kaer ỻeon y ỻe yd oed brochuael ys+
kithraỽc tywyssaỽc ˄yg kaer ỻeon a hẏt y dinas hỽnnỽ
y dothoedẏnt o|pop gỽlat yg|kymry oỻ myneich anne+
ryf o|nifer onadunt a|didriffwyr. ac yn vỽyaf o dinas
bangor. a|hynny y wediaỽ dros iechyt eu pobyl ac
eu kenedyl. A gỽedy y·mgynuỻ y·gyt y deu·lu o pop
parth dechreu ymlad a|wnaeth y saesson a|brochuael yr
hỽn a|oed lei y nifer o varchogyon noc edelflet ac o|r|di  ̷+
wed adaỽ y dinas a|wnaeth brochuael ac nyt heb wneuth+
ur diruaỽr aerua o|r gelynyon kyn y|ffo. A gỽedy
caffel o edelflet y dinas. a gỽẏbot yr achaỽs yr dothoe+
dynt y|myneich hynny yno. ef a erchis ymchoelut
yr arueu yn|y myneich. ac veỻy yn|y dyd hỽnnỽ deu+
cant a mil gan eu teckau o goron merthyrolyaeth
a gaỽssont nefaỽl eisteduaeu. Ac odyna pan yd oed
y racdywededic creulaỽn hỽnnỽ y kyrchu bangor a|r
brytanyeit yn clybot y greulonder a|e ynuytrỽyd
eu tywyssogẏon a ymgynuỻassant ygkyt o|pop ỻe. nyt
amgen Bledrus tywyssaỽc kernyỽ. Maredud brenhin
dyfet. katuan. Mab. Jago brenhin gỽyned. a dechreu ym+
liw a|wnaethant. ac ar hynt kymeỻ edelflet ar ffo.