Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 19,709 – page 81v

Brut y Brenhinoedd

81v

kynyda ditheu kiỽdaỽdaỽl a·baỻ kynyda. Bychan a beth
y dyeỻeist|i yr efegylyaỽl ˄ẏmadrawd hỽnn. Pop teyrnas wahenedic
yndi e|hun a diffeithir a|r ty a syrth ar y gilid. ac vrth  ̷ ̷
hẏnnẏ kanys gvahanedic dy teyrnas ti a|cha˄nys ynuyt+
rỽyd kiỽdaỽdaỽl ac annuundeb a mvc kyghoruynt a
tywyỻaỽd dy veddỽl ti. kanẏs syberwyt ny adaỽd
itti vfydhau y vn brenhin Ac ỽrth hẏnnẏ ti a welhẏ
dy|wlat yn anreithedic y gan yr enwiraff paganyeit.
ti a|wely dy tei gỽedy ry|syrthaỽ ar y gilyd yr hyn a
gvẏn dy etifed gỽedy ti. kanys vynt a welhant ka+
loneu a·ghyfyeith lewes yn medu dy drefyd a|th|dinas+
soed a|th gestyỻ ac eu hoỻ gyfoeth ac eu medyant.
Ac yn druan eu gỽrthlad ỽynteu y aỻtuded. o|r ỻe ny
aỻant dyfot o·nyt yn anhaỽd ar eu hen teilygdaỽt
neu ynteu byth ny|s gaỻant ~ ~ ~
A  gỽedy daruot megys y dywespỽẏt vchot yr ys+
cymunedic greulaỽn hỽnnỽ a|ỻawer o vilyoed
o|r paganyeit ygyt ac ef yn anreithaỽ yr ynys oỻ hay+
ach. ef a|rodes y ran vỽyaf o|r ynys y|r saysson yr hon
a|elwir ỻoegẏr. kanys drỽy eu brat hỽy y doeth eff
y|r ynys hon. Ac yna y|kilyassant y brytanyeit yr hyn
a|diaghyssei onadunt y oỻewigaỽl ranneu yr ynys
nyt amgen kymrẏ a|chernyv ac o·dyno mynych ryfelu
a orugant ar eu gelynyon. a gỽedy gỽelet o teon arch+
escob ỻundein ac archescob kaer efraỽc yr hoỻ eglỽys+
seu a oedynt dan eu ỻywodraeth ỽẏnt gỽedy eu
distryỽ hyt y|ỻaỽr. a|r veint vrdolyon a dieghis o|r