Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 19,709 – page 78r

Brut y Brenhinoedd

78r

anuon corf ỻes amheravdyr hyt yn sened rufein. Ac erchi
menegi vdunt na dylyynt vy tremygu y brytanyeit nac
erchi teyrnget o ynys prydeinamgen no hvnnỽ. ac yno y bu
arthur y gayaf hvnnv yn gvrescyn dinassoed bỽrgvyn.
A|phan yttoed yr haf yn dechreu dyfot ac arthur yn yscyn+
nu mynyd mynheu vrth vynet parth a rufein. Nachaf gen+
adeu o ynys. prydein. yn menegi y arthur rẏ|daruod y vedravt y nei
vab y|whaer gverescyn ynys. prydeina|rwugaỽ coron y|teyrnas am  ̷ ̷
y ben drvy greulonder a brat. a|thynhu gvenhvyfar vren+
hines o|e riein·gadeir a|chysgu genti gan lygru kyfreith dvy+
wavl y|neithoryeu. 
A  gỽedy menegi hynny y arthur yn|y ỻe peidav a
oruc a|e darpar am vynet y|rufein. ac ymchoe  +
lut parth ac ynys. prydeina brenhined yr ynysoed y·gyt ac   
ef. ac eỻỽg hvel. mab. emyr ỻydaỽ a ỻu gantaỽ y tagno  +
fedu ac y hedychu y gvledi. kanys yr yscymunediccaff
vradỽr gan vedraỽt a anuonassei chledric tywyssaỽc ẏ
saesson hyt yn germania y|gynuỻaỽ y|ỻu mvyaff a aỻei
yn borth idav a|rodi vdunt a oruc o humyr hyt yn yscotlont
Ac yn achwanec kymeint ac a vuassei hors a|hengist kyn+
no hynny yg|keint ac vrth hynny y deuth chledric ac vyth
can|ỻog yn ỻaỽn o wyr aruaỽc o|paganyeit. a gvrhau
y vedraỽt. ac vfydhau idav megys y vrenhin. ac neur
daroed idav duunau yr yscotteit a|r fichteit
a|phaỽb   u o arthur hyt pan yttodynt
oỻ o eiryff petwar   rỽg cristonogyon a|phagan+
yeit ac a hynny o|nifer gantav y deuth hyt yn aber