Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 19,709 – page 65v

Brut y Brenhinoedd

65v

yn diameu veỻy yd oedvn inheu. eissoes gỽeỻ yỽ gen+
hẏf yn haner marỽ goruot arnadunt ỽy noghyt
bot yn iach ac yn vyỽ gan oruot arnaf inheu yn iach.
A  gvedy goruot ar y saesson. yr hẏnnẏ ny phei+
dassant vy ac eu tvyỻ namyn kyrchu gog+
led yr ynys. ac ymlad a|r pobyl a|ryfelu arnadunt
a|r rei hynny a vynassei vthyr pendragon eu herlit
pei na|s ỻudyei y|tywyssogyon. kanys trymach
vu y heint o lawer gỽedy y vudugolyaeth honno
noc y buassei gynt ac vrth hynny o|pop ford glev+
ach oedynt y gelynyon yn keissav darestvg y|te+
yrnas vdunt. ac ymrodi a orugant y eu kynefo+
dic vrat ỽẏnt. a|medylyaỽ py wed y geỻynt o
vrat ỻad y brenhin. a gvedy na cheffynt ansavd
araỻ. ỻuyaethu* a wnaethant y lad a gỽenvyn.
a hẏnnẏ a|wnaethant kanys hyt tra yttoed ẏ
brenhin yn seint alban. vynt a eỻygassant gena+
deu yn rith aghenogyon y syỻu ansaỽd y ỻys.
vn peth a|dewissassant y kenadeu y eu brat. y rei a
vuassẏnt yn|y edrych ansavd y ỻys. kanys yn agos
y|r neuad yd oed fynnavn loyv. ac o honno y gno+
taei y brenhin yfet dvfỽr oer pryt na chaffei vlas
ar diavt o|lyn araỻ yn|y byt rac y heint. ac vrth hyn+
ny kylch y fynavn a|wnaethant yr yscymyn vrat+
wyr yn ỻaỽn o|r gvenvyn hyt pan lygrvys y|dỽ+
fyr a|rettei o|r fynaỽn. ac vrth hynny val y ỻe+
was y brenhin y dyfỽr hvnnv. y ebryssedic agheu