Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 19,709 – page 53v

Brut y Brenhinoedd

53v

ueẏd racdunt. a gvedy anuon o|e verch attav ynteu
hẏnnẏ. Sef a oruc ynteu ystrywyav bredychu y
brytanyeit drvẏ arvyd tagnefed ac anuon ar
y brenhin y venegi idaỽ nat yr keissaỽ trigyav
yn ynys. prydein. y doethant y|saỽl nifer hvnnv y·gẏt
ac ef. namyn o tybygu bot gverthefyr yn uyỽ
ry ducsei ef gantaỽ o|e amdiffyn racdav. a|r ni+
fer a vynho gvrtheyrn onadunt a·ttalyet yn
wyr idav. aa|r ny|s mynho eỻyget ymeith yn
dianot. a gỽedẏ datkanu hynnẏ y|r brenhin rodi
tagnefed udunt ac erchi y|r kivdavtwyr ac y|r
saesson duỽ kalan mei a oed yn agos vdunt dy+
uot ygyt hyt y|maes kymry y eu tagnefedu ac
y|wneuthur eu kymot. ac aruer a wnaeth hen+
gist yna o|newẏd geluydyt bratvryaeth a thvyỻ
ac erchi y bop vn o|e wyr dỽyn kyỻeỻ hir gan+
taỽ y|myỽn y hossan gyt a|e eskeir ac yna pan
vei dibryderaf gan y brytanyeit yn gỽneuthur
eu dadleu rodi arvyd o hengist. sef oed yr arỽyd
Nymyth aỽr sexẏsa|phan dyweiti* ef yr|arvyd
hvnnv. kymrẏt o|pop vn o·nadunt eu kyỻeiỻ a
ỻad y brytvn nessaf idav ac yn|y dyd teruynedic
a|r amser gossodedic vynt a doethan pavb yn|y gy+
feir onadunt a gvedy dechreu y dadleu a gvelet
o hengist yr avr a uu amkan gantav ef a dywavt
o hyt y lef. Nymyd aỽr sexysa sef oed hynny yg
kymaraec. kymervch avch kyỻeiỻ. ac ar hynny sef