Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 19,709 – page 37r

Brut y Brenhinoedd

37r

tavyt hẏnnẏ y|r brenhin diruavr ofyn a|aeth arnav
o|tebygu y mau y elynyon oedynt yn dyuot y
wereskẏn y gyfoeth. a galv attav kynan meiradavc y nei
ac erchi idav kynnuỻav hoỻ ymladwyr y teyrnas a|my+
net yn eu herbyn. ac yn y*|oed gynuỻedic ỻu diruaỽr
y veint kychwyn a|oruc kynan meiradavc parth a|nor+
hamtỽn yn|y ỻe yd oed pebyỻeu maxen a|e lu. a|phan
welas maxen ỻu kymeint a hvnnv yn|y gyrchu ofyn  ̷+
hau a oruc o|pob vn o dỽy ford o veint y ỻu. ac o vybot
glevder y|brytanyeit. ac nat oed gantav ynteu vn go+
beith o tagnefed. a galv y henafgvyr attav a|oruc a|meu+
ryc vab karadavc ac erchi kygor vdunt am hynny. ac
yna y dywavt meuryc. arglvyd heb ef nyt oes les i
mi o ymlad a|r gvyr racco. ac nyt mynn ymlad y|do+
ethom yma. nac yr kyffroi y gỽyr racco yn dybryt yn
an herbyn heb achavs namyn tagnefed yssyd iavn y
erchi vdunt a|ỻety yny vypom vedvl y|brenhin amdanam
o|e ewyỻus. a|dywedut a|wnavn an bot a|chenadvri gennym
y gan amheravdẏr rufein at eudaf vrenhin ynys. prydeinac
veỻy trvy ymadrodyon claer keissvn tagnefed ac vynt.
a gvedy bot yn ragadvy bod y pavb onadunt y kygor
hvnnv. Sef a oruc meuryc kymryt deudegwẏr o|wyr
ỻvydon aduỽyn doethon a|cheig o oliwyd yn ỻav deheu
y pop vn ohonunt. a|dyuot hyd rac bron kynan. a gvedy
gvelet o|r brytanyeit y gvyrda aduvyn enrydedus hẏnẏ
yn arwein oliwyd yn eu deheuoed ẏn arvẏd tagnefed
a hedvch. Sef a|wnaethant kyfodi yn enrydedus yn
eu herbyn ac ygyt ac y doethant rac bron kynan