Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 19,709 – page 19r

Brut y Brenhinoedd

19r

y bu yn|y ỻywaỽ hi yn vraỽl. ac a adeilỽys dinas ar auon soram.
ac a|e gelwis kaer lyr ac yn saesnec y gelwir leiscestyrac
ny bu idav vn mab namyn teir merchet. Sef oed eu henweu
goroniỻa ragau. cordeiỻa. a|diruaỽr y karei eu tat vynt.
a mvyaf eissoes y karei y verch jeuaf idav cordeiỻa. a phan
yttoed yn ỻithrav parth a heneint medylyav a|wnaeth
pa wed yd adavei y gyfoeth gvedẏ ef y|v verchet. Sef a w˄naeth
profi pvy vỽyaf o|e uerchet a|e karei vrth rodi idi y ran oreu
o|r kyfoeth gan ỽr. a galv a|wnaeth attav y verch hynaf
idaỽ goroniỻa a gofyn idi pa veint y karei hi ef. a|thygu
a|wnaeth hitheu y|r nef a|r dayaer bot yn vỽy y karei hi
euo no|e heneit e|hun. a chredu a wnaeth ynteu idi hi hẏnẏ
a|dywedut ỽrthi. kan oed gymeint y karei hi euo a|hẏnẏ
y rodei ynteu drayan y gyfoeth genti hi y|r gỽr a dewissei
yn|ynys prydein. ac yn ol hono galỽ attav ragau y verch
eil hynaf idaỽ a gofẏn idi pa|ueint y|karei hi euo a|thygu
a wnaeth hitheu y gyfoetheu y nef a|r dayar na aỻei dy+
wedut ar y|thauaỽt leferẏd pa|ueint y karhei. a|chredu
a|wnaeth ynteu hẏnẏ. ac adav idi hitheu y|rodei ˄hi y|r gỽr
a|dewissei a|thrayan y|kyfoeth genti. ac yna y gelwis ynteu
y verch ieuaf idav attav a gofyn idi pa|ueint y karei ef
ac y|dywavt hitheu   y|karei ef eiroet megys y|dylyei
verch garu y|that. ac nat yttoed yn|peidav a|r karyat hvnv
ac erchi idav gvarandav yn graff pa veint oed hyny ac ẏ+
sef oed hẏnẏ yn|y veint y bei y gyfoeth a|e iechyt a|e devred.
a|blyghau a oruc ynteu. a|dywedut vrthi kan oed kymeint
y tremygassei hi euo a hyny ual y karei hi euo megys y
chvioryd y ỻeiỻ y|diuarnei ynteu hi na|chaffei neb +ryv