Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 19,709 – page 13r

Brut y Brenhinoedd

13r

gỽynt yn rỽẏd yn eu hol. ac yna y doethant hyt yn ynys a
elwit leogicia. a|r ynys hono diffeith oed yna gvedy ry anre+
ithaỽ gynno hẏnnẏ yn ỻỽẏr o|r genedyl a|elwit y|piratas. ac
yna eỻvg trychanỽr aruavc y|edrych pa ryỽ tir oed hvnnv a
pha ryỽ genedyl a|e pressỽylei. a gvedy na welsant gyuan·hed
yndi namyn yn gyflavn o amrauael genedyl aneueileit a
bỽystuileit. a ỻad ỻawer a|wnaethant o|r rei hyny ac eu dỽyn
gantunt y eu ỻogeu. ac yna y doethant y hen dinas diffe+
ith oed yn yr ynys. yd oed temyl y diana dỽywes yr hely
yndaỽ. ac yno yd oed delỽ diana yn rodi gvrtheb y bavb
o|r a o·vynnit idi. ac y|d·oeth y gvyr hynẏ a gỽrthrymyon
veicheu arnadunt o|r annifeileit y eu ỻogeu. a|menegi a|wnaeth+
ant y vrutus a|e getymdeithon ansaỽd yr ẏnẏs. a|chyghori a
wnaethant y eu tywyssavc mynet y|r temyl ac a·berthu y|r
dỽywes ac y|ofyn pa wlat y kaffei bressỽylaỽ y|v chyfanhedu
yn dragywydaỽl idav ac y etifed. ac o|gyt·gygor y|kymerth
brutus geryon dewin a|deudec o|e henafgvyr y·gyt ac ef
ac yd a·ethant hyt yn|temyl diana. ac y dugant pop peth o|a
oed reit herwyd eu defavt vrth aberthu gantunt. a gvedy eu
dyfot y|r temyl gỽisgaỽ a wnaethpỽyt coron o winwyd am
ben brutus. ac yn herwẏd hen gynnefaỽt. kynneu a|wnaeth+
pỽyt teir kyneu y|r tri duỽ. nyt amgen. Jubiter. a|mercurius.
a|dianaaa·berthu y bop vn onadunt ar neiỻtu. ac odyna
yd aeth brutus e|hun rac bron aỻavr diana a ỻestẏr yn|y laỽ ẏn
ỻaỽn o|win. a gỽaet ewic wen a|drychafel y ỽyneb a|wnaeth
gyfarvyneb a|r dỽywes a|dywedut vrthi yr ymadraỽd hvn.
A e tydy dỽywes gyuoethaỽc. ti yssyd aruthur y|r beid
coet. yt y|mae kanhat treiglaỽ awyrolyon lỽybreu