Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 14,912 – page 53v

Y Pedwar Defnydd

53v

[ Drydydd yỽ gỽlybỽr fl˄euma a hỽnnỽ
a uydd gỽlyboroc ac oerueloc ac vn na  ̷+
tur a|dỽfyr y gayaf a gỽynt y gorỻew  ̷ ̷+
in a ieuegdit  dynaỽl. kanys y rei  ̷ ̷
hynn a vydd gỽlyboroc ac oerueloc yr  ̷ ̷
hỽnn y bo yndo y fuluma yn drecha kys  ̷ ̷+
gadur vydd a|ỻesg a fromm yn vynych
a fol vyd y synỽyr. wyneb bras gỽynn
maỽr vydd y deissyf a bychann y aỻu
bỽydeu gỽresoc a diodyd drỽy y lysse  ̷ ̷+
uo˄edd gỽressoc y estỽg angerdd. y dryỽofM ̷ ̷+
lynkcholia oer vyd a sych ac vn natur
a|r|dday˄ar ac yn amser gynhayaf a he  ̷ ̷+
neint dynaỽl a gỽynt y dỽyrein y byd
 kanys oer ynt a|ssychneb y bo yn·do  yn  ̷ ̷
drycha genuigennus vydd dyn trist
a|chebyd a thỽyỻỽr a ỻaes ac ofnaỽc
a|ỻiỽ tomlyt bychan vyd y deissyf a b*