Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 14,912 – page 53r

Y Pedwar Defnydd

53r

yn bennaf y meddu y|gỽlyboreu
ereiỻ hael vydd y|dyn a|charedic a
ỻawen a hỽerthinat ỻiw gỽyngoch
kanu yn vynych kigoc vyd deỽr ehof  ̷ ̷+
yn a|dedỽydd Bỽydeu ardemeredic a
diot drwy ỻysseuoed goroeron [ Yr
eil yw golera yr hwn yssyd wresoc
 ac vn a natur a|r tan yr
hwnn yssyd vynycha yn amser haf
a|ieuegdit dynaỽl a|gỽynt y gogledd
y rei hynn yssyd sych a gỽressoc y ỻe
y bo hwnnỽ yn benna bylewaỽr vydd
y dyn a|thwyỻỽr a|chreulaỽn a hael ac
eidic a|chall ac aduein a sych a gỽi+
neugoch y ulew bychan vydd y ddeis+
yf a maỽr vyd y aỻu bwydeu ardeme+
redic a diodydd drwy|ysseuoedd go  ̷+
eron ẏssyd da y estỽg angerd a gỽres