Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 14,912 – page 23v

Meddyginiaethau

23v

Os tyỽaỽtuaen vyd gỽneuthur medc+
lẏn drỽẏ wenith·gỽrỽf gleỽ cadarn a|r
ỻysseu hyn y glaerỻẏs a|r greulys ven+
digeit a|orchỽyreid a|erinỻys ac e+
dod y ddaẏar a|r tryỽ a|r vilfyt a|r
uydlyn a|r colmbina a|r uamlys yr a|r
dodeit a|grỽnmal a|danhogen a|r
glyffin a deint y ỻeỽ a|gamwreid
lỽyt a|r gamwreid bengoch a|resc
 
Rac ẏ cleuẏt dẏgỽẏd kymryt  
 y dyn
 
 
 bỽrỽ banei  uy dd 
 sen hỽnnỽ bẏth wedy hẏnnẏ.
O mẏnnẏ na bẏch [ arnaỽ.
veddỽ lloneit plisgin ỽy o|sud ẏ