Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Additional MS. 14,912 – page 12r

Calendr

12r

KL  aends  
vj f  Mis Medi  
 g  
 A  y trydet aỽr. Dies malus
xiij b  
ij c  
 d  Diỽedd diỽarnode y kỽn. 
x e  
 f  Gỽyl veir y medi. 
xviij g  
vij A  yr heul yn|y daual. 
 b  
xv c  
iiij d  
 e  Gỽyl y groc hanner y kanhayaf  
xij f  ~
j g  Duỽ merchyr a duỽ gỽyner a duỽ  ~
 A  sadỽrn nessaf ỽedy gỽyl y groc vyd  
ix b  y catkoreu. gỽyl vihagel. 
 c  
xỽij d  Mimlia*
vj e  Gỽyl vatheus ebostol. y|pydỽrydDies malusaỽr.
 f  
xiiij g   
iij A  
 b  [ Deudec aỽr yn y|dyd a deudec yn y
xj c  nos a dec niỽarnaỽt ar hugeint yn
xix d  y mis a dec ar hugeint yn y ỻoer. 
 e  
viij f  Gỽyl vihagel. 
 g