Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
z… Za  Ze  Zi  Zo 
za… Zab  Zac  Zach  Zae  Zai  Zam  Zan  Zar 
zach… Zacha  Zache  Zachi 
zacha… Zachar 
zachar… Zachara  Zachari 
zachari… Zacharias 

Enghreifftiau o ‘zacharias’

Ceir 6 enghraifft o zacharias.

LlGC Llsgr. Peniarth 20  
p.27:1:24
p.28:2:15
p.30:2:11
p.37:2:7
p.50:1:17
p.61:1:7

[106ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,