Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
z… Za  Ze  Zi  Zo 
za… Zab  Zac  Zach  Zae  Zai  Zam  Zan  Zar 
zac… Zacari 
zacari… Zacaria  Zacarie 
zacaria… Zacarias 

Enghreifftiau o ‘zacarias’

Ceir 1 enghraifft o zacarias.

Llsgr. Amwythig 11  
p.24:8

[104ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,