Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
y… Ych  Yd  Yg  Yh  Ym  Yn  Yng  Yr  Ys  Yt  Yth  Yu  Yw  Yỽ 
yn… Yna  Ynd  Yne  Yno  Ynt  Ynu  Yny 
ynt… Ynte 
ynte… Ynteu  Ynteỽ 

Enghreifftiau o ‘ynteu’

Ceir 31 enghraifft o ynteu.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.1r:12
p.3r:14
p.3v:6
p.6v:2
p.13r:12
p.14r:2
p.14v:5
p.19v:3
p.28r:13
p.35r:2:12
p.38r:18
p.42r:8
p.43v:15
p.54r:3
p.61r:14
p.62v:8
p.63r:16
p.67r:15
p.67r:18
p.67v:6
p.69r:10
p.69r:13
p.71r:2
p.71r:12
p.72r:10
p.72r:12
p.72r:13
p.73v:15
p.74r:9
p.74v:18
p.76r:2

[129ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,