Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
w… Wa  We  Wi  Wl  Wn  Wr  Wy 
wr… Wra  Wre  Wrth 
wre… Wreic 

Enghreifftiau o ‘wreic’

Ceir 31 enghraifft o wreic.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.2v:2
p.20v:12
p.28v:8
p.41v:7
p.41v:16
p.42r:2
p.42r:9
p.42r:16
p.42v:8
p.42v:9
p.42v:11
p.46v:11
p.46v:13
p.47r:2
p.53r:17
p.53v:2
p.55r:13
p.55v:11
p.55v:13
p.55v:18
p.57r:17
p.57r:18
p.68v:1
p.70v:13
p.74r:6
p.74r:17
p.74v:6
p.74v:9
p.75v:13
p.78r:6

[61ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,