Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
w… Wa  We  Wi  Wl  Wn  Wr  Wy 
wn… Wna  Wne  Wni 
wne… Wnei  Wnel  Wneu 

Enghreifftiau o ‘wnel’

Ceir 12 enghraifft o wnel.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.4v:1
p.9r:2
p.16r:16
p.17r:14
p.19r:13
p.28v:8
p.49r:1
p.53r:8
p.61r:3
p.61r:15
p.62r:4
p.76v:8

[34ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,