Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
w… Wa  We  Wi  Wl  Wn  Wr  Wy 
wl… Wlat 

Enghreifftiau o ‘wlat’

Ceir 10 enghraifft o wlat.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.2r:14
p.17v:7
p.20r:10
p.28r:6
p.44r:11
p.51v:9
p.54r:15
p.64v:9
p.64v:12
p.65r:15

[49ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,