Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
w… Wa  We  Wi  Wl  Wn  Wr  Wy 
we… Wed  Wei  Wel  Well  Wen  Wer  Wes  Weu 
wer… Were  Wers  Werth 
werth… Wertho 

Enghreifftiau o ‘wertho’

Ceir 7 enghraifft o wertho.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.29v:16
p.29v:18
p.31v:3
p.31v:6
p.31v:12
p.31v:17
p.32v:13

[22ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,