Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
w… Wa  We  Wi  Wl  Wn  Wr  Wy 
we… Wed  Wei  Wel  Well  Wen  Wer  Wes  Weu 
wer… Were  Wers  Werth 
werth… Wertho 

Enghreifftiau o ‘werth’

Ceir 20 enghraifft o werth.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.9v:6
p.9v:10
p.25v:13
p.26r:3
p.26r:14
p.28v:9
p.29v:5
p.31r:11
p.31r:15
p.32r:12
p.32v:9
p.32v:16
p.33r:5
p.34r:1:13
p.34r:1:15
p.34v:2:1
p.34v:2:16
p.35v:18
p.40v:9
p.74v:14

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘werth…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda werth….

wertho

[37ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,