Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
w… Wa  We  Wi  Wl  Wn  Wr  Wy 
we… Wed  Wei  Wel  Well  Wen  Wer  Wes  Weu 
wei… Weir  Weith 
weith… Weithret 

Enghreifftiau o ‘weith’

Ceir 11 enghraifft o weith.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.11r:3
p.17v:1
p.20r:13
p.20r:14
p.31v:1
p.39r:10
p.51v:5
p.53v:10
p.53v:11
p.53v:14
p.55v:18

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘weith…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda weith….

weithret

[38ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,