Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
w… Wa  We  Wi  Wl  Wn  Wr  Wy 
wa… Wad  Wae  Wah  Wall  Wan  War  Was  Wat 
was… Wasg  Wass 
wass… Wassa 
wassa… Wassaf  Wassan 
wassan… Wassanaeth 

Enghreifftiau o ‘wassanaeth’

Ceir 2 enghraifft o wassanaeth.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.68v:3
p.78r:16

[34ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,