Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
w… Wa  We  Wi  Wl  Wn  Wr  Wy 
wa… Wad  Wae  Wah  Wall  Wan  War  Was  Wat 
war… Wara  Warch  Ware  Warth 
warth… Wartha  Warthe 
warthe… Warthec 

Enghreifftiau o ‘warthec’

Ceir 6 enghraifft o warthec.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.2v:13
p.16r:11
p.20r:17
p.54v:14
p.54v:15
p.54v:18

[23ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,