Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
w… Wa  We  Wi  Wl  Wn  Wr  Wy 
wa… Wad  Wae  Wah  Wall  Wan  War  Was  Wat 
war… Wara  Warch  Ware  Warth 
wara… Waran 
waran… Warand  Warant 
warand… Warandaỽ 

Enghreifftiau o ‘warandaỽ’

Ceir 1 enghraifft o warandaỽ.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.19r:5

[31ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,